Last update: 11.09.2008
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

SLOVAKIA


V potravinárskom priemysle a to najmä v odvetví, akým je produkcia mäsa, urcité udalosti ako napr. BSE kríza a pomerne casté alimentárne intoxikácie spôsobujú, že odborná ako aj laická verejnost stále viac zdôraznujú potrebu kvalitného priemyselného systému pre produkciu mäsa alebo výrobkov z neho. Velké percento spotrebitelskej verejnosti sa navracia ku konzumácii najmä tradicných mäsových produktov ako sú napr. " suché" salámové alebo klobásové produkty, ktoré sú casto dodávané malovýrocami teda tzv. malými súkromnými výrobcami. Avšak, technické ako aj financné možnosti týchto "malých" výrobcov sú zatažované požiadavkami (z hladiska organizácie a štruktúry výrobní) zo strany oficiálnych inštitúcií, ktoré kontrolujú podmienky pre zabezpecenie nezávadnosti potravinárských produktov. Preto vyvstáva otázka ako dosiahnut zachovanie výroby tradicných výrobkov malovýrobcami (alebo výrobcami vôbec), ktorí by však vyhovovali všetkým požiadavkám nevyhnutným pre výrobu kvalitných a nezávadných potravín z hladiska oficiálnych inštitúcií. Preto aj cielom tohoto projektu s akronymom TRADISAUSAGE je vytýcenie a zvolenie spôsobov pre dokonalé zabezpecenie nezávadnosti tradicných mäsových výrobkov v retazci od výrobcov po spotrebitelov a hlavne dosiahnutie tohoto ciela spôsobom riadenej mikrobiálnej ekológie kombinovanej s pravidlami a zásadami HACCP. Výsledky projektu vyústia do vypracovania "návodu" resp. brožúrky pre správnu hygienickú prax, ktorá bude odporucená výrobcom a na základe výsledkov budú tiež rozpracované odporúcania a pravidlá používania pre všetkých Európskych spotrebitelov.

  Copyright ©2003 INRA
(tous droits réservés)
Droits et devoirs des utilisateurs
Tradisausage coordinator: Dr Régine Talon
UR Microbiologie - QuaSA, INRA de Clermont-Ferrand - Theix
63122 Saint-Genès Champanelle, France
Tel: 33(0)4.73.62.41.70 - Fax: 33(0)4.73.62.45.81 - Regine.Talon@clermont.inra.fr